Enkät till klubbens kvinnor

Ringmurens Cykelklubb är en förening med ca 450 medlemmar, varav ca 80% är män. Ett av styrelsens mål är att utveckla vår verksamhet så att fler kvinnor blir intresserade att delta i vår verksamhet.


Därför beslutade styrelsen att vi skall utforma en enkät och förmedla till de kvinnor i klubben som har registrerat en mailadress. Denna enkät gick ut under sommaren och låg ute under några veckor. Vi ställde följande frågor i enkäten:

 • Varför cyklar du?
 • Vad cyklar du? (landsväg, mtb osv.
 • Vad skulle locka dig mer om klubben anordnade?
 • Jag tycker ni ska ordna. (fritt svar).
 • Skulle du kunna tänka dig att: exvis delta som funktionär, leda grupper osv?
 • Vad saknar du i vår verksamhet?

I enkäten svarade ett 40-tal personer och här nedan kommer en sammanfattning av enkäten.

Varför cyklar du?

En liten övervägande del av svaren visade att man cyklar för att det är roligt. Men nästan lika många för att få motion. Nästan lika många för att träffa andra. En del svar kan givetvis innebära att man cyklar av flera olika anledningar.

Vad cyklar du?

Ungefär hälften av svaren visade på att man cyklar mtb. Nästan lika många cyklar landsväg och några cyklade gravel eller E-cykling (Zwift). Givetvis finns det de som cyklar både mtb, landsväg samt gravel.

Vad skulle locka dig mer om klubben anordnade?

Många ville ha teknikkurs i mtb samt kurs i ”meka med din cykel”. Lika många ville att mtb-cykling skulle prioritera upplevelse. Några (ett 10-tal) ville att klubben ska anordna landsvägscykling för endast kvinnor. Samt några färre ville ha mtb-cykling endast för kvinnor.

Skulle du kunna tänka dig att: exvis delta som funktionär, leda grupper osv?

Ett 20-tal skulle kunna tänka sig att vara funktionärer vid tävlingar. Nästan 10 stycken kan tänka sig att vara ledare. Några vill jobba i styrelsen eller utbilda i skadehantering.

Saknar du något vår verksamhet?

 • Under lågsäsong saknas exvis, filmkvällar, utbildningar i kost-motion, cykelresor osv.
 • Kvinnliga ledare på landsvägssidan.
 • Att man även annonserar ut långsammare träningar på sociala media.
 • Någon slags träningsgrupp för de i ”mellanskiktet”.
 • 25-tempo på måndagsklungan.
 • Olika fartgrupper under lördagscyklingen.
 • Nybörjarkurs i klunga. Några tillfällen med samma deltagare.

Styrelsen har tagit till sig svaren och kommer att fortsätta att jobba med svaren för att framöver få fler kvinnor intresserade att delta i klubbens verksamhet.

Vi ❤ att cykla

Klubbloggagrey
© Ringmurens cykelklubb