Föreningens styrelse

Ordförande Anders Selin andersselin(at)telia.com 0703 450510
Kassör och vice ordförande Alf Lindström lojsta60(at)gmail.com 070 237 99 99
Sekreterare Magnus Fredriksson magnusfredriksson(at)me.com 070 7157724
Ledamot Karin Lekander    
Ledamot Petter Olsson    
Ledamot Ulrica Jansson    
Ledamot Niklas Ödman    
Suppleant Mattias Sippmanne    
Revisor Petra Gillefors    
Revisor Bengt Hallgren    
Revisorssuppleant Andreas Herlitz    
       

Vi ❤ att cykla

Klubbloggagrey

© Ringmurens cykelklubb