Föreningens styrelse

Ordförande Karin Lekander    
Kassör och vice ordförande Anders Selin andersselin(at)telia.com 0703 450510
Sekreterare Alf Lindström lojsta60(at)gmail.com 070 237 99 99
Ledamot Mattias Sippmanne    
Ledamot Petter Olsson    
Ledamot Ulrica Jansson    
Ledamot Andreas Phersson    
Suppleant Anna Marions    
Revisor Petra Gillefors    
Revisor Bengt Hallgren    
Revisorssuppleant Andreas Herlitz    
       

Vi ❤ att cykla

Klubbloggagrey

© Ringmurens cykelklubb