Barn/ungdom

Föreningen är mycket stolt över den ungdomsverksamhet som vuxit fram i klubbens regi. 2019 utsågs vi av RF-SISU på Gotland till årets ungdomsförening.

Ungdomsverksamheten leds av rutinerade ledare som organiserar träningar och andra aktiviteter för klubbens ungdomar. Kontaktperson för detta är Göran Appelqvist. Det finns en sluten FB grupp ”MTB för barn och ungdom” där aktuell information publiceras, medlemskap i den slutna FB-gruppen beviljas av Göran.

Medlemsskap

För att barn skall få vara med i våra klubbaktiviteter ska de vara medlem i klubben. Medlemskap krävs även för att försäkringen skall gälla. Det kostar 100 kr per år.

Träningar

Vi har ledarledda träningar under april-juni och augusti-september, de flesta av dessa kommer att ske vid MTB Park P18. Samling sker på parkeringen vid ICA Maxi Arena.

Försäkringar

Alla barn och ungdomar är upp tills dess att de fyller 16 år är försäkrade vid alla klubbaktiviteter. Därefter behöver de lösa egen försäkring. Löser man tävlingslicens ingår försäkring.

Tävlingar

Vi genomför några tävlingar per år och de är öppna för alla barn och ungdomar. Information om tävlingsdatum finns i klubbens kalender. Det är gratis att tävla. Skall man tävla på fastlandet behövs licens. Kontakta någon ledare i ungdomsgruppen så får du hjälp med detta.

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Värt att tänka på är att om du tar kort på barn vid klubbaktiviteter och vill publicera dessa på dina sociala medier måste du göra det som privatperson. Inga bilder av barn publiceras av privatpersoner på klubbens offentliga FB sidor. Underlag för verksamhetsdokumentation görs i samråd med styrelsen.

Barnkonventionen

2020 blev barnkonventionen lag och klubben följer dess direktiv för att skydda barns intressen och rättigheter. Det innebär bland annat att alla ledare lämnar utdrag ur straffregistret till en särskilt utsedd person i styrelsen. Detta görs rutinmässigt vartannat år eller när en ny ledare kommer in i verksamheten.

Vi ❤ att cykla

Klubbloggagrey
© Ringmurens cykelklubb