Här ansöker du om medlemskap

Här ansöker du om ditt medlemskap för att ta del av klubbens verksamheter antingen som aktiv utövare eller endast passiv medlem.

Som medlem i Ringmurens Ck kommer klubben att behandla flertalet personuppgifter om dig. Detta för att klubben ska kunna administrera sin verksamhet.

Ringmurens Ck har ansvaret för att behandlingen av personuppgifterna är förenligt med gällande lagstiftning samt Idrottens ”Uppförandekod” för behandling av personuppgifter. Ditt personnummer kan komma att samköras mot statens personadressregister (SPAR) för uppdatering av föreningens medlemsregister. Samkörningen genomförs för att fullgöra vår skyldighet att säkerställa att dina personuppgifter är uppdaterade och korrekta.

Om du har skyddade personuppgifter eller av andra särskilda skäl inte har möjlighet att uppge fullständiga personuppgifter, kontakta sekreterare(at)ringmurensck.se för att ansöka om medlemskap.

I samband med du skickar in din ansökan medger du att du tagit del av vår hantering av dina personuppgifter.

Vi ❤ att cykla

Klubbloggagrey
© Ringmurens cykelklubb