Måndagsklungan

Måndagsklungan är vår utbildningsplattform där vi börjar med att cykla i klunga. Att cykla i grupp gör att det går åt mycket mindre energi eftersom man tar hjälp av dom andra i gruppen (den kallas även klungan). Man ligger oftast i vindskydd av någon annan. I måndagsklungan focuserar vi på detta och tränar upp oss att göra det på ett säkert sätt. Man skall känna sig bekväm att cykla i grupp. 

Självklart är alla välkomna även du som redan kan det. Då kan du också hjälpa dom som är nya. Vi håller på ca 60-90 minuter i Visbys omgivningar och cyklar i lugn fart. Vi stannar flera gånger och pratar igenom hur det går. Inställt vid regn. Cykelhjälm är obligatorisk. Kolla i kalendern för detaljer.

OBS Ny samlingplats är Brödboden Östercentrum. Avfärd kl 1800.

Kontaktperson Anders Olofsson 070 883 38 06 eller anders.olofsson.nygards(at)home.se

Vi ❤ att cykla

Klubbloggagrey
© Ringmurens cykelklubb