Licenser för triathlon

Det är nu ett nytt licenssystem. Tävlingslicenserna kommer framöver att säljas via MittLopp, samma leverantör som det anmälningssystem vi erbjuder arrangörer.

Om licensen år 2021:

Tävlingslicens behövs för Tävlingsklass/Internationell tävling. Man måste vara medlem i förening ansluten till Svenska Triathlonförbundet: 

  • A-licens (18 år och uppåt, född 2002 och äldre): 350 kr/år
  • B-licens (upp t.o.m. 17 år, född 2003 och yngre): 200 kr/år
  • Endagslicens: 200 kr/tävling. Endagslicens kan endast lösas för tävling i Sverige.

Ringmurens Ck är ansluten till Svenska Triathlonförbundet.

Licensen är personlig och angiven e-postadress måste vara unik. När man erlagt betalning kommer man få ett kvitto och länk till licensbevis med sitt nya licensnummer (nytt licensnr. varje år). 

Om en personen har aktiv Tävlingslicens för innevarande år och anmäler sig till Tävlingsklass i något lopp via MittLopp känner systemet av det och fyller i licensnumret automatiskt vid anmälan.

Om man ska tävla på en internationell tävling, kom ihåg att man ska visa upp sitt licensbevis vid nummerlappsutlämningen.

Det finns olika sätt att registerna sin licens.

  1. Direktköp av medlem: 
  2. Tillval i samband med anmälan till tävling som använder MittLopp 

 Svenska Triathlonförbundet

Nedre Kaserngården 5 / SE-415 27 Göteborg / Sweden

Kansli: 031 726 61 86

Vi ❤ att cykla

Klubbloggagrey
© Ringmurens cykelklubb