Stadgar

För den ideella föreningen Ringmurens cykelklubb med hemort i Region Gotland. 
 
Normalstadgar för idrottsförening.

Antagna av Riksidrottsstyrelsen 1999-12-01

Vi ❤ att cykla

Klubbloggagrey
© Ringmurens cykelklubb