Tävlingsklasser

Följande tävlingsklasser är aktuella vid RCK:s tävlingsarrangemang.

Herrar:

 • P10-12, Pojkar 10-12 år, född 2008-2010
 • P13-14, Pojkar 13-14 år, född 2006-2007
 • P15-16, Pojkar 15-16 år, född 2004-2005
 • HJ, Herrar 17-18 år, född 2002-2003
 • HSport, Herrar 15 år och äldre, född 2005 och tidigare.

Rätt att deltaga i ovanstående klasser är cyklist som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

 • H Sen, Seniorer, född 2001 eller tidigare och innehar tävlingslicens

Damer:

 • F10-12, Flickor 10-12 år, född 2008-2010
 • F13-14, Flickor 13-14 år, född 2006-2007
 • F15-16,Flickor 15-16 år, född 2004-2005
 • DJ, Damer 17-18 år, född 2002-2003

Rätt att deltaga i ovanstående klasser är cyklist som innehar tävlingslicens eller tecknar engångslicens vid tävlingstillfället.

 • DE (Damer Elit)

Rätt att delta i klass DE har cyklist som innehar Elite Womenlicens eller Master Womenlicens.

Vi ❤ att cykla

Klubbloggagrey

© Ringmurens cykelklubb