Kommittéer

MotionskommittéUngdomskommitté
Anders Olofsson sammankallandeThomas Löfkvistsammankallande
Annika KjellqvistGöran Appelqvist
Christer SöderströmKristofer Lindström
Josefin Holtmer Joakim Karlsson
Malin WiginderAnders Selin
ValberedningTriathlonkontakt
Kyle HowardMattias Sippmanne
Adrian Wiginder

Vi ❤ att cykla

Klubbloggagrey
© Ringmurens cykelklubb